Algemene voorwaarden aankoop paard

 

- Bij aankoop van een paard- of veulen dient een aanbetaling te worden gedaan(maximaal 50%). Dit wordt contractueel vastgelegd.

- Het restant bedrag dient voor ophalen van het paard- of veulen te  worden voldaan. Dit wordt contractueel vastgelegd. Ook kan een precieze uiterste betaaldatum worden aangegeven. 

- Bij aankoop van een veulen zijn de stal- en weidekosten eveneens als die voor de hoefsmid voor de verkopende partij tot en met het afspenen. Let op: na het afspenen zijn alle kosten voor de koper. 

- Wordt een paard- of veulen niet opgehaald binnen de ruimschoots gecommuniceerde datum wordt er 15 euro excl. BTW per dag berekend voor de werkzaamheden en kosten die verkoper heeft. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor risico's en ongevallen. 

- Als een paard- of veulen door de kopende partij niet wordt opgehaald mag de verkoper met oog op het welzijn het paard- of veulen op kosten van de koper het paard- of veulen verplaatsen wanneer dit nodig is.

- Bij aankoop van een veulen volgt het paspoort pas ruimschoots na het afspenen, de koper gaat hiermee akkoord en is hiervan op de hoogte. Indien gewenst kan een registratiebewijs van het stamboek en een chipnummer alvast gegeven worden.

- Als de koper wenst het veulen pas op te halen nadat het paspoort geleverd is (Let op, dit dient voor 01.09 te worden aangegeven), zal de koper zelf een opfok moeten regelen waar het veulen vanaf het afspenen t/m die tijd kan verblijven op eigen kosten. De verkopende partij wil dit ook regelen maar dan zijn hier extra kosten aan verbonden die achteraf pas schriftelijk worden vastgesteld. Dit kan vooraf besproken worden. 

- Nadat het contract ondertekend ontvangen is door de verkoper en een aanbetaling is voldaan is het paard- of veulen officieel verkocht. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na ondertekenen contract voldaan te zijn. Als dit niet het geval is het paard- of veulen opnieuw beschikbaar voor verkoop.

- Mocht de kopende partij willen afzien van de aankoop, is de kopende partij ten alle tijde de contractueel vastgelegde aanbetaling kwijt als schadevergoeding voor de verkopende partij.

- Mocht de verkopende partij willen afzien van de verkoop, kan in overleg de aanbetaling worden terugbetaald als beide partijen hiermee instemmen.

- Het paard- of veulen dient te worden opgehaald, in overleg kunnen wij tegen meerprijs komen brengen.

- Voor veulens raden wij aan een verzekering af te sluiten voor onvoorziene omstandigheden. Gezien de geruime tijd dat zij nog bij ons verblijven. Wij gaan uiterst secuur om met de paarden- en veulens maar er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden voorvallen.

- Stobbenhoeve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvoorziene risico's en schade's/omstandigheden. 

- In overleg is er veel mogelijk, en kan er van de normale afspraken worden afgeweken, let op, dit zal wel contractueel worden vastgelegd.